תנ"ך - במדבר פרק כא פסוק טו - ואשד הנחלים אשר נטה לשבת ער ונשען לגבול מואב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...