תנ"ך - במדבר פרק כא פסוק כח - כי־אש יצאה מחשבון להבה מקרית סיחן אכלה ער מואב בעלי במות ארנן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...