תנ"ך - וישלח משה לרגל את־יעזר וילכדו בנתיה ויירש ויורש את־האמרי אשר־שם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...