תנ"ך - ויבא העם אל־משה ויאמרו חטאנו כי־דברנו בה' ובך התפלל אל־ה' ויסר מעלינו את־הנחש ויתפלל משה בעד העם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...