תנ"ך - ספר במדבר פרק כב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים