תנ"ך - ויקם בלעם בבקר ויאמר אל־שרי בלק לכו אל־ארצכם כי מאן ה' לתתי להלך עמכם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...