תנ"ך - ועתה שבו נא בזה גם־אתם הלילה ואדעה מה־יסף ה' דבר עמי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...