תנ"ך - ויחר־אף אלהים כי־הולך הוא ויתיצב מלאך ה' בדרך לשטן לו והוא רכב על־אתנו ושני נעריו עמו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...