תנ"ך - ותרא האתון את־מלאך ה' ותרבץ תחת בלעם ויחר־אף בלעם ויך את־האתון במקל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...