תנ"ך - ויאמר בלעם לאתון כי התעללת בי לו יש־חרב בידי כי עתה הרגתיך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...