תנ"ך - ויגר מואב מפני העם מאד כי רב־הוא ויקץ מואב מפני בני ישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...