תנ"ך - ויגל ה' את־עיני בלעם וירא את־מלאך ה' נצב בדרך וחרבו שלפה בידו ויקד וישתחו לאפיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...