תנ"ך - ויזבח בלק בקר וצאן וישלח לבלעם ולשרים אשר אתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...