תנ"ך - ויהי בבקר ויקח בלק את־בלעם ויעלהו במות בעל וירא משם קצה העם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...