תנ"ך - ויקר ה' אל־בלעם וישם דבר בפיו ויאמר שוב אל־בלק וכה תדבר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...