תנ"ך - במדבר פרק כג פסוק כ - הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...