תנ"ך - ויען בלעם ויאמר אל־בלק הלא דברתי אליך לאמר כל אשר־ידבר ה' אתו אעשה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...