תנ"ך - ויאמר בלעם לבלק התיצב על־עלתך ואלכה אולי יקרה ה' לקראתי ודבר מה־יראני והגדתי לך וילך שפי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...