תנ"ך - ויעש בלק כאשר אמר בלעם ויעל פר ואיל במזבח:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...