תנ"ך - אם־יתן־לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבר את־פי ה' לעשות טובה או רעה מלבי אשר־ידבר ה' אתו אדבר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...