תנ"ך - וירא את־עמלק וישא משלו ויאמר ראשית גוים עמלק ואחריתו עדי אבד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...