תנ"ך - במדבר פרק כד פסוק כג - וישא משלו ויאמר אוי מי יחיה משמו אל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...