תנ"ך - וצים מיד כתים וענו אשור וענו־עבר וגם־הוא עדי אבד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...