תנ"ך - וישא משלו ויאמר נאם בלעם בנו בער ונאם הגבר שתם העין:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...