תנ"ך - במדבר פרק כד פסוק ד - נאם שמע אמרי־אל אשר מחזה שדי יחזה נפל וגלוי עינים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...