תנ"ך - במדבר פרק כד פסוק ה - מה־טבו אהליך יעקב משכנתיך ישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...