תנ"ך - כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו מברכיך ברוך וארריך ארור:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...