תנ"ך - ספר במדבר פרק כה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים