תנ"ך - ותקראן לעם לזבחי אלהיהן ויאכל העם וישתחוו לאלהיהן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...