תנ"ך - ויאמר משה אל־שפטי ישראל הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פעור:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...