תנ"ך - במדבר פרק כו פסוק יג - לזרח משפחת הזרחי לשאול משפחת השאולי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...