תנ"ך - ספר במדבר פרק כז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים