תנ"ך - במדבר פרק כז פסוק יג - וראיתה אתה ונאספת אל־עמיך גם־אתה כאשר נאסף אהרן אחיך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...