תנ"ך - והעמדת אתו לפני אלעזר הכהן ולפני כל־העדה וצויתה אתו לעיניהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...