תנ"ך - ויעש משה כאשר צוה ה' אתו ויקח את־יהושע ויעמדהו לפני אלעזר הכהן ולפני כל־העדה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...