תנ"ך - אבינו מת במדבר והוא לא־היה בתוך העדה הנועדים על־ה' בעדת־קרח כי־בחטאו מת ובנים לא־היו לו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...