תנ"ך - ספר במדבר פרק כח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים