תנ"ך - ובראשי חדשיכם תקריבו עלה לה' פרים בני־בקר שנים ואיל אחד כבשים בני־שנה שבעה תמימם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...