תנ"ך - במדבר פרק כח פסוק טז - ובחדש הראשון בארבעה עשר יום לחדש פסח לה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...