תנ"ך - והקרבתם אשה עלה לה' פרים בני־בקר שנים ואיל אחד ושבעה כבשים בני שנה תמימם יהיו לכם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...