תנ"ך - כאלה תעשו ליום שבעת ימים לחם אשה ריח־ניחח לה' על־עולת התמיד יעשה ונסכו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...