תנ"ך - במדבר פרק כח פסוק כו - וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה' בשבעתיכם מקרא־קדש יהיה לכם כל־מלאכת עבדה לא תעשו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...