תנ"ך - ואמרת להם זה האשה אשר תקריבו לה' כבשים בני־שנה תמימם שנים ליום עלה תמיד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...