תנ"ך - במדבר פרק כח פסוק ל - שעיר עזים אחד לכפר עליכם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...