תנ"ך - ועשירית האיפה סלת למנחה בלולה בשמן כתית רביעת ההין:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...