תנ"ך - במדבר פרק כח פסוק ו - עלת תמיד העשיה בהר סיני לריח ניחח אשה לה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...