תנ"ך - ונסכו רביעת ההין לכבש האחד בקדש הסך נסך שכר לה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...