תנ"ך - ספר במדבר פרק כט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים