תנ"ך - ועשיתם עלה לריח ניחח לה' פר בן־בקר אחד איל אחד כבשים בני־שנה שבעה תמימם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...