תנ"ך - במדבר פרק כט פסוק ג - ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר שני עשרנים לאיל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...